Στο πνεύμα Μανιατογιάννη ο Πισιμίσης.Αντικατέστησε την «συναίνεση» του Δημάρχου με την απευθείας «συνεννόηση»

Στην γραμμή του Ξένου Μανιατογιάννη κινήθηκε ο Γιάννης Πισιμίσης επιβεβαιώνοντας την συνεργασία τους στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Aντικατέστησε ,όμως, τον όρο «συναίνεση» που χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος με τον όρο «συνεννόηση».

Προφανώς εννοώντας την «συνεννόηση» που είχαν οι δυό τους  μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.