Στο πνεύμα Μανιατογιάννη ο Πισιμίσης.Αντικατέστησε την “συναίνεση” του Δημάρχου με την απευθείας “συνεννόηση”

Στην γραμμή του Ξένου Μανιατογιάννη κινήθηκε ο Γιάννης Πισιμίσης επιβεβαιώνοντας την συνεργασία τους στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Aντικατέστησε ,όμως, τον όρο “συναίνεση” που χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος με τον όρο “συνεννόηση”.

Προφανώς εννοώντας την “συνεννόηση” που είχαν οι δυό τους  μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.