Πρωτοφανές: Συγκαλεί δημοτικό συμβούλιο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου

Κατόπιν εορτής συγκαλεί το δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος. Το νομοσχέδιο που χωροθετεί σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη Ναυτική Βάση ψηφίζεται την Τρίτη 4 Μαϊου.

Και ο μανιατογιαννης συγκαλεί το δημοτικό συμβούλιο ακριβώς ακριβώς την επόμενη μέρα Τετάρτη 5 Μαΐου μία μέρα μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.