Έτσι θα κυβερνηθούν οι δήμοι με την απλή αναλογική-Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο.

Ψηφίστηκε χθές το νομοσχέδιο για την κυβερνησιμότητα των δήμων που αποτελούσε μία απο τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης.

Στα 17 άρθρα του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που προβλέπουν:

  • Σύμπραξη παρατάξεων (άρθρο 1 )
  • Πλειοψηφία του δημάρχου ή περιφερειάρχη στην Οικονομική και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στις οποίες μεταφέρονται πλείστες όσες αρμοδιότητες για την λειτουργία των δήμων και περιφερειών (άρθρα 2 και 3) αλλά και στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων των ΟΤΑ και των συνδέσμων τους (άρθρο 6)

Παράλληλα προβλέπεται ότι κατατίθενται και πλήρως αιτιολογημένες εναλλακτικές προτάσεις από τις αντιπολιτευόμενες  παρατάξεις για σειρά θεμάτων.

Σε περίπτωση που καμία από τις προτάσεις αυτές δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, διεξάγεται ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων και εγκρίνεται εκείνη που θα πλειοψηφήσει.

Αυτές οι προτάσεις της αντιπολίτευσης μπορούν να αφορούν στα παρακάτω θέματα:

-Τεχνικό πρόγραμμα (άρθρο 8)

-Επιχειρησιακό πρόγραμμα (άρθρο 9)

-Πρόγραμμα διαχείριση και αξιοποίησης της περιουσίας (άρθρο 10)

-Oρισμό φόρων, τελών και εισφορών (άρθρο 11)

-Προϋπολογισμό (άρθρο 12)