Συναίνεση και νίκη! Η ομιλία στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου