«Δράση για μια άλλη πόλη»: «Δεν επιθυμούμε να είμαστε το «δημοκρατικό άλλοθι» για οποιονδήποτε»

Αναλυτική αποτύπωση των παραμέτρων που συνθέτουν το ρόλο των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας στους Δήμους της χώρας, περιλαμβάνεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Η δημοτική Αρχή Βριλησσίων ενημέρωσε τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, ζητώντας τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στην υπό συγκρότηση Επιτροπή.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη: α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο, β. Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο των λοιπών Παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία, γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που ορίζεται από τον Δήμαρχο, δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου, ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου, στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από τον δήμαρχο.

Η επιστολή της «Δράσης»

Σε απάντηση του αιτήματος για συμμετοχή των παρατάξεων στη διαδικασία συγκρότησης της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, η Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων «Δράση για μια Άλλη Πόλη» στις 19 Νοεμβρίου ενημέρωσε τον Δήμαρχο, τη Διοίκηση και τους δημοτικούς συμβούλους ότι «δεν επιθυμεί να συμμετέχει»

Αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«Με αυτή την επιστολή η «Κίνηση Δημοτών Βριλησσίων Δράση για μια Άλλη Πόλη» σας ενημερώνει ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Πολλοί είναι οι λόγοι για τους οποίους η Κίνησή μας κατέληξε σε αυτήν την απόφαση, θα επικεντρωθούμε σε δύο: Ο πρώτος λόγος αφορά το γεγονός αφενός ότι ενώ σύμφωνα με επίσημα και ανεπίσημα στοιχεία η θέση των γυναικών στη χώρα μας επιδεινώνεται δραματικά σε κάθε τομέα, δεν παίρνονται μέτρα για την ανακούφιση τους και την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης τους.

Αντιθέτως με προτάσεις που αφορούν, είτε ποσοστώσεις, είτε τη δημιουργία επιτροπών για την Ισότητα γίνεται προσπάθεια να διασκεδαστεί ακριβώς αυτό: η υποβάθμιση της θέσης των γυναικών στην σημερινή ελληνική κοινωνία που με την οικονομική κρίση επιβαρύνθηκε εξαιρετικά. Ξέρουμε ότι η ευθύνη για την σημερινή κατάσταση των γυναικών βαρύνει κυρίως τις κυβερνήσεις. Μερίδιο όμως έχουν και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ακολουθώντας πιστά τις κυβερνητικές επιταγές, καταφεύγουν σε μέτρα που επιβαρύνουν την θέση της εργαζόμενης στις δομές του γυναίκας.

Άραγε, μέχρι σήμερα, ο Δήμος Βριλησσίων έχει θεσμοθετήσει κάποιο μέτρο προσανατολισμένο στη διευκόλυνση της θέσης, ειδικά των γυναικών δημοτών του; Το ότι ακόμη και αυτό το νομοθετημένο μέτρο της συγκρότησης Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας είναι υποκριτικό, αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο νομοθέτης δεν κάνει κάποια αναφορά που θα εξασφάλιζε στις γυναίκες την πλειοψηφία στην επιτροπή (!), ενώ παράλληλα αποκλείει από αυτήν, την πλειοψηφία των παρατάξεων. Δεν είναι και πολύ δημοκρατικό όλο αυτό.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία από την συμμετοχή μας σε επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί στα πλαίσια του Δήμου, είναι αρνητική. Επιτροπές που δεν λειτουργούν όπως η Επιτροπή Διαβούλευσης. (Παρεμπιπτόντως ποια ακριβώς είναι η τύχη της διαπαραταξιακής επιτροπής που συγκροτήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για την μελέτη των διαδικασιών Διαβούλευσης στο προάστιο;). Επιτροπές που λειτουργούν κανονικά, παράγουν έργο, όπως η επιτροπή για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), το οποίο στο τελικό στάδιο ανατρέπεται από την Δημοτική αρχή.

Στην Kίνησή μας, είμαστε όλοι άνθρωποι με επαγγελματικές, κοινωνικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Δεν περισσεύει σε κανέναν μας χρόνος για διακοσμητική συμμετοχή σε επιτροπές όπου η γνώμη και η δουλειά μας δεν μετράνε. Πολύ περισσότερο δεν επιθυμούμε να είμαστε το ‘’δημοκρατικό άλλοθι’’ για οποιονδήποτε».

πηγή:  Αμαρυσία, Δράση για μια άλλη πόλη