Εγκαινίασαν τον ίδιο παιδικό σταθμό ύστερα από ..25 χρόνια