Αλλά έλεγε, άλλα έκανε!

Υποσχόταν προεκλογικά ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Πέντε χρόνια μετά, δεν έκανε τίποτα!