Την Κυριακή εκλέγεται το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου.

Το νέο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται την Κυριακή 8/9 σε ειδική συνεδρίαση.

Στην ίδια συνεδρίαση θα εκλεγούν και τα μέλη των δύο δημοτικών επιτροπών που με βάση την νέα νομοθεσία έχουν αυξημένες αρμοδιότητες.

Πρόκειται για την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Σύμφωνα,πάντως,με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την τοπική αυτοδιοίκηση και στις δύο αυτές επιτροπές που έχουν η καθεμία από 9 μέλη την πλειοψηφία,δηλαδή τα 5 μέλη,θα τα έχει η παράταξη του Δημάρχου.

Αυτό μάλιστα συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η παράταξη του Δημάρχου εξέλεξε μόλις 10 από τους 33 δημοτικούς συμβούλους που απαρτίζουν το δημοτικό συμβούλιο.

Τέλος από την παράταξη του Δημάρχου θα είναι και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και αυτό ασχέτως του αποτελέσματος της ψηφοφορίας στο δημοτικό συμβούλιο που θα ακολουθήσει την δημαρχιακή πρόταση για το πρόσωπο του προέδρου.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι για τις θέσεις του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου,του αντιπροέδρου(που εκ του νόμου ανήκει στην αξιωματική αντιπολίτευση) και του γραμματέα(που προέρχεται από την τρίτη σε εκλόγική δύναμη παράταξη)διαμορφώνονται ευρύτερες συναινέσεις με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου.