Πρόσληψης 4 ατόμων για την καθαριότητας στα σχολεία του δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, σύμφωνα με το Τμήμα Προσωπικού και Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020, προς κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: proslipsi@0177.syzefxis.gov.gr με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», από 07/10/2020 έως και 12/10/2020.

Προϋποθέσεις πρόσληψης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Έντυπα: