ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων: «Η απλή αναλογική υποβαθμίζει τον ρόλο των Δημοτικών Συμβουλίων»

Δημόσια τοποθέτηση υπέρ της κατάργησης της απλής αναλογικής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πραγματοποίησε η ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων. Αναλυτικά, αναφέρεται «ο νέος εκλογικός νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με την κατάργηση της απλής αναλογικής είναι σίγουρα προς την θετική κατεύθυνση. Ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε η απλή αναλογική στα δημοτικά συμβούλια δημιουργώντας διοικήσεις και δημάρχους μειοψηφίας οδήγησε σε ανυπέρβλητες δυσκολίες ως προς την κυβερνησιμότητα των Δήμων ενώ τελικά λειτούργησε και υποβαθμιστικά στον ρόλο των δημοτικών συμβουλίων. Αυτό που χρειάζεται είναι να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάγκη αντιπροσωπευτικότητας και κυβερνησιμότητας των Δήμων σε ένα πλαίσιο ενισχυμένης αναλογικής. Με αυτόν τον τρόπο και οι Δήμοι θα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά αλλά και να εκφραστούν όλες οι «φωνές» των τοπικών κοινωνιών»

πηγή: Αμαρυσία