Επίσημα πλέον ανακοινώθηκε η παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Επίσημα πλέον ανακοινώθηκε η παράταση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 28η Αυγούστου 2020.

  1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την 31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του νόμου 4172/2013,παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 28η Αυγούστου 2020.

Δείτε εδώ πως θα αποπληρώσετε τον φόρο εισοδήματος σε δόσεις.

Α) Σε περίπτωση που υποβάλλετε την φορολογική σας δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα θα εμφανιστεί στη προσωποποιημένη πληροφόρηση στον λογαριασμό σας taxisnet ο παρακάτω πίνακας.

Παράδειγμα:

Αρχικό βεβαιωθέν ποσό για πληρωμή: 807,14

Δοσολόγιο πληρωμής

1 31/07/2020 100,89 €
2 31/08/2020 100,89 €
3 30/09/2020 100,89 €
4 30/10/2020 100,89 €
5 30/11/2020 100,89 €
6 31/12/2020 100,89 €
7 29/01/2021 100,89 €
8 26/02/2021 100,91 €

Β) Σε περίπτωση που δεν οριστικοποιήσετε την υποβολή της φορολογική σας δήλωσης μέχρι το τέλος Ιουλίου τη δηλώση σας, θα μπορέσετε να την υποβάλετε μέσα στον Αύγουστο, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, ωστόσο θα πρέπει να πληρώσετε δύο δόσεις αντί για μία στο τέλος του επόμενου μήνα, ήτοι τη δόση του Ιουλίου και τη δόση του Αυγούστου.

Παράδειγμα:

Αρχικό βεβαιωθέν ποσό για πληρωμή: 280

7 x 40

Σύμφωνα με το άρθρο 82 του νόμου 4706/2020 η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιουλίου 2020. Προσοχή! η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών

’Η καταβολή σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ισχύει και για όσους έχουν υποβάλλει την φορολογική δήλωση 2020 και πριν την 17.7.2020, ημερομηνία από την οποία ισχύει ο νόμος 4706/2020.’’

 

Επίσης, στο άρθρο 82 αναφέρεται: ‘’Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.’’

Τέλος, ‘’Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στη προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%).’’

Καρακούσης Ι. Ευάγγελος 

BusinessTaxServices 

Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

a: Kallidromiou 41 | Gerakas Pallini, 15344

e: vag_karakousis@hotmail.com

m: +306974268404 p: 210 6048201

Facebook official page | Instagram official account