Έως και τη Δευτέρα 24/7 η υποβολή αιτήσεων για 15 προσλήψεις στο Δήμο Αμαρουσίου

ΜΑΡΟΥΣΙ

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.) με την υπ΄αρ. ΣΟΧ 2/2023 Ανακοίνωση θα προβεί στην σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022 – 2023» δεκαπέντε (15) ατόμων, εκ των οποίων (9) ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, (4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, (2) ΔΕ Μαγείρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητο να αναγράφετε τον αριθμό της ΣΟΧ (ΣΟΧ2/2023) στο έντυπο της αίτησης, καθώς έχουν προκηρυχθεί και άλλες ΣΟΧ από τον Φορέα.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: Παρασκευή 14/07/2023

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: έως και Δευτέρα 24/07/2023

Κατάθεση δικαιολογητικών:

Αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Έδρα Νομικού Προσώπου: Παλαιολόγου 9, τ.κ. 15124, Μαρούσι.

Για την πλήρη ανακοίνωση και τα έντυπα ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ