Τοποθετήθηκε στη λεωφόρο Πεντέλης ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Στην λεωφόρο Πεντέλης η τεχνική υπηρεσία του Δήμου  Βριλησσίων τοποθέτησε τον  ημερήσιο  χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.

Έτσι ο κάθε πολίτης θα μπορεί γνωρίζει τον βαθμό επικινδυνότητας της κάθε  ημέρας όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Βριλήσσια: Ταπώθηκε χάρτης που θα αναγράφει  τον  ημερήσιο βαθμό πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Βριλήσσια: Ταπώθηκε χάρτης που θα αναγράφει  τον  ημερήσιο βαθμό πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς
Βριλήσσια: Τοποθετήθηκε χάρτης που θα αναγράφει  τον  ημερήσιο βαθμό πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς