Συνεχίζεται η διανομή των μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους του Δήμου

Έως τα τέλη του μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η διανομή των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) στους εργαζόμενους του Δήμου. Η κάλυψη σε ατομικά μέσα προστασίας και σε συγκεκριμένα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων έχει επεκταθεί σε όλες τις διοικητικές κατηγορίες εργαζόμενων, συμπεριλαμβανομένων και των εποχικών από τον ΟΑΕΔ και κάθε άλλης μορφής σύμβασης εργασίας, για το διάστημα που κάθε φορά εργάζονται στο Δήμο Βριλησσίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της δημοτικής Αρχής: «Ο Δήμος Βριλησσίων υλοποιεί έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό δημιουργίας βέλτιστων συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και στήριξης του δημοτικού ανθρώπινου δυναμικού. Με αποκλειστικό στόχο τη μείωση της καθημερινής διακινδύνευσης όσων εκτίθενται σε εργασίες βαρέων και ανθυγιεινών και σε εν γένει εξωτερικές εργασίες, αλλά και κάθε εργαζόμενου.
Εκτός από τη διανομή των μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους πραγματοποιείται από τον γιατρό εργασίας τακτική επιθεώρηση των θέσεων εργασίας, επανεξέταση εργαζομένων όταν αυτό κρίνεται λόγω νέων συνθηκών και δεδομένων απαραίτητο, επικαιροποίηση των Ατομικών Ιατρικών Φακέλων, ενώ παρέχεται και κατάλληλο ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια και γραπτές οδηγίες για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία).

«Τα οχήματα του στόλου των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έχουν περάσει με επιτυχία τους ελέγχους των Κέντρων Τεχνικών Ελέγχων Οχημάτων (ΚΤΕΟ) που υποβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάτι που συμβαίνει πια τακτικά τα τελευταία έξι (6) χρόνια, μετά από μια μακρά περίοδο δραματικής απουσίας σχετικών ελέγχων πριν από το διάστημα αυτό» αναφέρει η διοίκηση του Δήμου.