Κορυφαίο έργο τους … η αγορά ενός οικοπέδου!

Ως «κορυφαίο έργο» της 5ετους θητείας του θεωρούν οι ίδιοι (στις 17/03/2019) την αγορά ενός οικοπέδου.