ΕΛΣΤΑΤ: Στα 357,431 δισ. το δημόσιο χρέος στο τέλος του γ΄ τριμήνου 2022

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 3ο Τρίμηνο 2022. Επίσης ανακοίνωσε τα στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου.

Σύμφωνα με αυτά, τα έσοδα ανήλθαν σε 27,438 δισ. ευρώ και οι συνολικές δαπάνες σε 27,327 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές ισοζύγιο (χωρίς τόκους) διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1,347 δισ. ευρώ και το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης σε πλεόνασμα 111 εκατ. ευρώ.

Το δημόσιο χρέος στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2022 διαμορφώθηκε σε 357,431 δισ. ευρώ από 359,110 δισ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και 353,434 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021.