Δέσμευση ΔΕΔΔΗΕ για επεμβάσεις εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του δικτύου

Νέα συνάντηση εργασίας του δημάρχου Ξένου Μανιατογιάννη και του διευθύνοντα συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιου Μάνου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου. Η συνάντηση, όπως επισημαίνει η διοίκηση του Δήμου, διεξήχθη «σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης σε επιβεβαίωση της καλής και αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ της δημοτικής Αρχής και του ΔΕΔΔΗΕ».

Η ατζέντα της συζήτησης είχε ως κύριο θέμα τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και τη διασφάλιση αντισταθμιστικών οφελών προς το Δήμο, ενόψει και της διαχρονικής προσπάθειας του ΔΕΔΔΗΕ για αναβάθμιση των αστικών δικτύων ηλεκτροδότησης.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την από κοινού δέσμευση του Δήμου Βριλησσίων και του ΔΕΔΔΗΕ για ενεργή σύμπραξη έτσι ώστε, με την παροχή ενημέρωσης από την πλευρά του Δήμου ως προς τις προτεραιότητες κατά την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης σε τοπικό επίπεδο, να ξεκινήσει ο ΔΕΔΔΗΕ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σημαντικές επεμβάσεις εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του δικτύου, με κύριο γνώμονα την διασφάλιση της εύρυθμης ηλεκτροδότησης της πόλης και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης των Βριλησσίων.