Ανανεώθηκε για έναν ακόμα χρόνο η θητεία των αντιδημάρχων του Δήμου

Την θητεία τους για ακόμα έναν χρόνο ανανέωσαν οι 5 αντιδήμαρχοι του Δήμου Βριλησσίων, καθώς όπως έγινε γνωστό και σύμφωνα με  την υπ’ αριθμό  301 /2021 απόφαση ο δήμαρχος Ξένος Μανιατογιάννης «όρισε τους παρακάτω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας αντιδημάρχους του Δήμου Βριλησσίων για το χρονικό διάστημα από 02/09/2021 έως 01/09/2022, μεταβιβάζοντας σε αυτούς, αντίστοιχα, με εξαίρεση την πειθαρχική αρμοδιότητα, τις παρακάτω αρμοδιότητες»

Τον κο Μαυραγάνη Αλέξιο του Χαράλαμπου, αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ψηφιακών Εφαρμογών
Τον κο Βαφειάδη Κωνσταντίνο του Γρηγορίου, αντιδήμαρχο Υποδομών και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων
Την κα Χαντζάρα Σοφία του Γεωργίου, αντιδήμαρχο Παιδείας  και Δια Βίου Μάθησης
Την κα Αρσένη – Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα) του Παναγιώτη, αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Αγωγής Υγείας
Τον κο Φυκίρη Παναγιώτη του Νικολάου, αντιδήμαρχο Υλοποίησης Τεχνικών Έργων Ύδρευσης και Ασφάλειας Πόλης