Οι αγώνες της ναυτικής βάσης.

Το παραπάνω video με τους αγώνες της ναυτικής που προβλήθηκε στην διάρκεια της ομιλίας του Αργύρη Ντινόπουλου στις 24 Φεβρουαρίου 2019 συγκίνησε τους βριλησσιώτες.

Αλλά και το παρακάτω σύντομο video με τα έργα της τετραετίας 2003-2006 αποτέλεσε την πλέον ισχυρή τεκμηρίωση για την εφαρμογή του νέου προγράμματος έργων που προτείνει ο Αργύρης Ντινόπουλος για την τετραετία 2019-2023.